Polityka prywatności

Korzystając ze strony internetowej www.ledsgoparty.pl wyrażają Państwo akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i innych aspektach związanych z korzystaniem ze strony www znajduje się w dokumencie Polityki Prywatności zawartym na tej podstronie.

§1

Postanowienia Ogólne

Opisana na tej podstronie Polityka Prywatności i Polityka Cookies określają zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa jako Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.ledsgoparty.pl

Administratorem strony www i Państwa danych osobowych jest: LEDS GO PARTY Tomasz Kaniewski ul. Żytnia 75/14 87-800 Włocławek NIP 8883161058

W przypadku, jeśli posiadają Państwo wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: kontakt@ledsgoparty.pl

Mogą Państwo mieć pewność, że wszelkie dane osobowe i adresowe podane na stronie www.ledsgoparty.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane, ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Jako administrator, zastrzegam sobie jednak prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a Państwa jako Użytkowników strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być na przykład:

rozwój technologii internetowej,

zmiany w powszechnie obowiązującym prawie,

rozwój Strony.

Na końcu tego dokumentu znajdą Państwo datę publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§2

Definicje użyte w niniejszej Polityce Prywatności:

„Administrator” – LEDS GO PARTY Tomasz Kaniewski ul. Żytnia 75/14 87-800 Włocławek NIP 8883161058

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej

„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.ledsgoparty.pl

§3

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jako Użytkowników jest Administrator.

Jako Użytkownicy strony, dobrowolnie podają Państwo dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują te formularze.

Dane osobowe na stronie Administratora mogą być przetwarzane w wymienionych celach i zakresie:

wykonanie usługi lub umowy bądź też dokonanie wyceny usługi– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy) – imię, adres e-mail,

wystawienie faktury oraz spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawnych) – dane firmy, NIP, adres, imię i nazwisko,

rozpatrzenie reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy) – imię, adres e-mail, numer umowy lub zamówienia,

obrona przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – imię, adres e-mail, numer umowy lub zamówienia,

tworzenie ewidencji wymaganych przez RODO min. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) – imię, nazwisko, adres e-mail,

wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Zbierane i przetwarzane są tylko i wyłącznie te dane, które jako Użytkownicy podadzą Państwo samodzielnie (z wyjątkiem – w niektórych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie przy pomocy plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa będzie poniżej). Podczas wizyty na stronie www.ledsgoparty.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, są to min. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (tzw. dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą zostać przeze mnie użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu ulepszenia doświadczeń Użytkowników. Dane te przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnego jej działania i nie są kojarzone z danymi konkretnych, dających się zidentyfikować użytkowników.

Jako Użytkownicy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej ode mnie jako Administratora. Jest to min. wysyłanie innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przeze mnie jako Administratora, jeżeli wyrazili Państwo w tym celu odpowiednią zgodę oraz/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia bądź też ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, żądania dostępu do danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Państwu także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach proszę zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@ledsgoparty.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora  ul. Żytnia 75/14 87-800 Włocławek

Państwa zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie odwołana, cofnięta. Skutkować to będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów.
Jeśli jako Użytkownicy, nie  podadzą Państwo swoich danych osobowych to nie będą mogli Państwo skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie i w ramach innych oferowanych przeze mnie jako Administratora usług.

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki bądź też w tym samym oknie. Jako Administrator nie odpowiadam za treści przekazywane przez te strony. Państwo jako użytkownicy strony jesteście zobowiązani do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
Jako Użytkownicy Strony podają Państwo dane dobrowolnie, jest to jednak konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
Państwa dane osobowe są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza te informacje przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy oferujące usługi księgowe, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.
Jako Administrator informuję Państwa, że powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
LH.pl Sp. z o.o.
ul. ks. Jakuba Wujka 7/26
61-581 Poznań NIP: 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Użytkowniczka/Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jej/jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania ode mnie tych danych.

§4

Formularze

Administrator stosuje jeden lub dwa rodzaje formularzy w ramach Strony:

Formularz kontaktowy oraz/lub formularz rezerwacji, które umożliwiają wysłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@ledsgoparty.pl Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkowniczką/Użytkownikiem.
Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkowniczki/Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być natomiast przekazywane podmiotom trzecim.
Jeżeli jako Użytkownicy korzystają Państwo z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, powinni Państwo zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

§5

Technologie

W celu korzystania ze strony internetowej www.ledsgoparty.pl niezbędne jest posiadanie:

  • Urządzenia z dostępem do Internetu
  • Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
  • Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www

§6

Polityka plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Przytoczone wyżej fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/

Data publikacji Polityki Prywatności: 7.09.2023